Välkommen till Svenskt Producentansvar

Svenskt Producentansvar AB arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett kostnadseffektivt och hållbart producentansvar för förpackningar. Vår vision är att alla förpackningar av glas, metall, plast och papper i Sverige samlas in och materialåtervinns på ett hållbart sätt som främjar cirkulär ekonomi.

Vi företräder producenterna i frågor som rör förutsättningarna och ramvillkoren för producentansvaret för förpackningar. Vårt fokus ligger på att utvecklingen av producentansvaret ska utgå från välgrundade beslut baserade på fakta. Vi jobbar också för att ansvariga myndigheter säkerställer att producentansvaret belastar alla ansvariga företag på ett konkurrensneutralt sätt.

Svenskt Producentansvar AB ägs av de fyra materialbolagen; RK Returkartong AB, Svenska MetallKretsen AB, Svensk Glasåtervinning AB och Svensk Plaståtervinning i Motala AB som i sin tur är ägda, direkt eller via branschorganisationer, av ett brett spektrum av de företag som omfattas av producentansvaret för förpackningar. De fyra materialbolagen är även ägare till Svenska Förpackningsinsamlingen AB (FTI). FTI hanterar även fortsatt alla kontakter med producenter och frågor rörande insamlingssystemet.

Svenskt Producentansvar AB representerar producenterna i stiftelsen Håll Sverige Rent och i den europeiska organisationen för producentansvar för förpackningar, EXPRA.

Har du några frågor?

Hör av dig till mig med frågor eller funderingar.

Henrik Nilsson

VD, Svenskt Producentansvar

henrik.nilsson@svensktproducentansvar.se
070 - 620 72 23